Audit

Compliance check

Om te toetsen of u voldoet aan alle vereisten die de instanties aan uw certificering stelt (dit is een verplichting), verzorgen wij ieder jaar (samen met u) een compliancecheck. Hierbij ziet u of uw bedrijf al dan niet voldoet binnen de driejaarlijkse auditcyclus, per aspect, eveneens weer in begrijpelijke taal. 

Plan van aanpak

De rapportage die hier uit voortkomt, levert u toegesneden acties voor verbeteringen op. Aan het actieplan met praktische aandachtspunten en maatregelen, koppelt u binnen Sufficio Preventie/Milieu handig aanvullende foto's. U krijgt een overzicht met daarin genoemd waaraan u niet voldoet of wat niet van toepassing is.

Actie per medewerker

De kracht van Sufficio zit in het feit dat de specifieke acties te koppelen zijn aan specifieke medewerkers binnen de organisatie. Zodoende heeft uw bedrijf altijd inzichtelijk wie welke actie wanneer moet uitvoeren. Hierbij is optioneel aan te geven binnen welke termijn dit moet worden uitgevoerd en eventueel met welk budget. In tegenstelling met andere aanbieders ontvangt u dit er standaard bij.

Bewustwordingsproces

Dit workflow management onderdeel stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door deze werkwijze ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg een actieve rol van leidinggevende en medewerkers. Inzicht = overzicht = resultaat.

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden