Het PDCA en Sufficio

Een belangrijk principe bij certificering is het werken volgens de Plan-, Do-, Check-, Act-cyclus. Deze cyclus die ook terug te vinden in de werkwijze bij Sufficio en is een continu proces van beoordeling, handeling, bijstellen en verbetering.

  1. Plan - Uw bedrijf beoordeelt haar huidige situatie en ontwikkelt milieu- en veiligheidsdoelstellingen en -beleid. Voor een milieu- en veiligheidmanagementstysteem voorziet het register u een overzicht van de wettelijke verplichtingen.
  2. Do  - Door een filtering in het register wordt per aspect aangegeven wat voor u van toepassingen is en wat niet. U voert acties en verbeteringen uit om uw doelstellingen te bereiken.
  3. Check - De aanpak voorziet u van een jaarlijkse check voor controle op uw compliancy en levert u corrigerende maatregelen. Voor de wetgeving waar aan u niet voldoet ontvangt u doelgerichte opvolgactiviteiten.
  4. Act - U beheerst de maatregelen binnen uw plannen voor beter beleid. Deskundige adviezen en bijbehorende acties verbeteren de effectiviteit van uw beleid.

De acties en aandachtspunten op basis van het voldoen aan de wet- en regelgeving binnen de modules van Sufficio zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard van Sufficio; eigen acties en acties gekoppeld aan de wet- en regelgeving.

De kracht van Sufficio is dat specifieke acties toewijsbaar zijn aan personen binnen de organisatie, zelfs per afdeling op vestigingsniveau. Zodoende is het voor uw bedrijf altijd inzichtelijk wie welke acties moet oplossen, waarbij optioneel aan te geven is binnen welke termijn en eventueel met een budget. Deze werkwijze vertaalt zich naar een workflow managementsysteem.

 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden