Compliance tool

Uw gegevens zijn altijd beschikbaar via PC, Ipad of Smartphone

Door de vele wetten, richtlijnen, besluiten en verordeningen voor milieu- of veiligheidsmanagement verliest u al snel het overzicht. Ook kost het u veel tijd om dit alles uit te zoeken. Zoekt u naar een zorgeloze oplossing om de prestaties van het bedrijf te verbeteren, risico’s te managen en de relatie met klanten te versterken? Sufficio helpt u op weg via het PDCA-model. Veel gecertificeerde bedrijven beschikken niet over de juiste middelen, om de van toepassing zijnde wet- en regelgeving snel en makkelijk transparant te maken. Sufficio is een online tool met verschillende modules dat zorgt voor een continu proces van risicobeheersing.

Compliance management

Bijna ieder bedrijf realiseert zich dat het hebben van een goed maatwerkoverzicht van de wetgeving - of het nu om kwaliteit, veiligheid of milieu gaat - belangrijk is voor het behouden van de certificeringen. U bent daarom geholpen met een intelligente oplossing die tijd bespaart. Sufficio biedt modules die de van toepassing zijnde wetten filteren, vertalen en verbetermaatregelen jaarlijks controleren. Een continu proces van het borgen van voldoen aan wetgeving.

Compliance monitoring

  • Sufficio borgt volledigheid van de van toepassing zijde wet- en regelgeving.
  • U volgt de Plan-, Do-, Check-, Act- cyclus en hebt er (bijna) geen omkijken naar.
  • De maandelijkse (wets)wijzigingen worden op een presenteerblaadje aangeleverd.
  • U beheert eenvoudig alle acties die hieruit voortkomen.

 

 

 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden