De modules van Sufficio

U bent ‘in control’, zowel top-down als bottom-up - Sufficio is een overkoepelende webapplicatie die in Nederland al verschillende Sufficio modules bevat. In België zijn we van start gegaan met Sufficio Preventie en hebben we sinds kort ook Sufficio Milieu in de aanbieding. Elke module omvat de eigen wet- en regelgeving per aandachtsgebied.

 

Voldoen aan preventiewet- en regelgeving 

Heeft u een ISO 45001 certificaat en wilt u deze certificering behouden? Of heeft u nog geen ISO 45001-certificaat, maar wilt u dat wel behalen?

Dan is Sufficio Preventie hier het ideale hulpmiddel voor. Sufficio Preventie hanteert een systematiek waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent met de wet welzijn, de codex welzijn op het werk en andere losstaande Koninklijke Besluiten. U moet daarbij niet alleen op de hoogte zijn van de vele (veranderende) preventiewetten, -richtlijnen en -besluiten; U moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in de bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende preventiewet- en regelgeving vraagt om deskundige, juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Als preventieadviseur is het uw taak om een volledig register op te nemen, bij te houden en dit ook nog eens te vertalen naar wat er nu werkelijk wordt verlangd. Wilt u af van de losbladige informatiesystemen, CD-rom’s of zelfs het online zoeken in een database? De oplossing Sufficio Preventie bespaart u al gauw duizenden euro’s en is de oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd scheelt. Daarbij is het overigens van groot belang - en soms zelfs van levensbelang in het bedrijf - om niet in te leveren op kwaliteit. Met Sufficio Preventie heeft u alles in één; een register op maat, actueel met advies voor verbetermaatregelen in praktische acties.

  • Planning met doelstellingen en programma’s die gericht zijn op het verminderen van veiligheidsrisico's en incidenten.
  • Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden, procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten.
  • Het toetsen van opleiding van personeel, interne en externe communicatiemiddelen en het beheer van informatie en documenten.
  • Overzicht in de te nemen maatregelen en de implementatie.

Meer informatie over Sufficio Preventie 

 

Milieuwet- en regelgeving bijhouden 

Vindt u het ook van belang om te voldoen aan de geldende milieuwet– en regelgeving, zeker als uw bedrijf ook nog eens gecertificeerd is voor ISO 14001? Dan wil u graag geholpen worden met een tool die de veiligheid bewaakt van alle milieuaspecten en de werkomgeving van uw medewerkers. Met Sufficio Milieu heeft u alle verplichtingen uit relevante en actuele wetgeving op een rij. U kunt acties eenvoudig toewijzen aan verantwoordelijke collega's. U bent tijdig op de hoogte van veranderingen en kunt scherp sturen op de kwaliteit van het milieubeleid. Sufficio Milieu voor het voldoen aan wetgeving; direct een zorg minder!

  • Een op de eigen situatie samengesteld milieuregister en inzicht per vestiging.
  • Volledig digitaal en online aspectenregister ondersteund door een ervaren milieuadviseur.
  • Maandelijkse updates van nieuwe en gewijzigde milieuwetgeving in begrijpelijke taal.
  • Compliancecheck voor de jaarlijkse controle op naleving van milieuwetgeving.
  • Eenvoudig te beheren en invoeren van acties voor het bedrijf. 

Meer informatie over Sufficio Milieu 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden