Compliance

Voldoen aan milieuwet- en regelgeving

Heeft u een ISO 14001-certificaat en wilt u deze certificering behouden? Sufficio Milieu hanteert een systematiek waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent. De richtlijnen voor deze verplichting zijn vastgelegd in de NEN- ISO 19600 voor compliance management. U wilt daarbij niet alleen op de hoogte te zijn van de vele (veranderende) milieuwetten, -richtlijnen en -besluiten; U moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in de bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende milieuwet- en regelgeving vraagt om deskundige juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Als milieu- of HSE-manager is het uw taak om een volledig register op te nemen, bij te houden en dit ook nog eens te vertalen naar wat er nu werkelijk wordt verlangd. Wilt u af van de losbladige informatiesystemen, CD-rom’s of zelfs het online zoeken in een database? De oplossing Sufficio Milieu bespaart al gauw duizenden euro’s en is de oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd scheelt. Daarbij is het overigens van groot belang - en soms zelfs van levensbelang in het bedrijf - om niet in te leveren op kwaliteit. Met Sufficio Milieu heeft u alles in één; een maatwerk register, actueel met advies voor verbetermaatregelen in praktische acties. 

De basis voor ISO 14001

Sufficio Milieu wet- en regelgeving vanuit ISO 14001

Uw ISO 14001-certificaat geeft aan dat u werkt in overeenstemming met de geldende milieuwet- en regelgeving. Wilt u deze certificering behouden, dan bent u verplicht om een systematiek te hanteren waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de NEN- ISO 19600 voor compliance management. Sufficio is het tool om compliance te borgen.

Naleven gewijzigde wet- en regelgeving

Daarnaast dient u niet alleen op de hoogte te zijn van de vele (veranderende) wetten, richtlijnen en besluiten; u moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in uw bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende wet- en regelgeving vraagt om deskundige juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Bespaar kosten en tijd bijhouden wetgeving

Het uitzoeken van milieuwet- en regelgeving en het filteren en vertalen van informatie die voor uw bedrijf van toepassing is, kost veel tijd en geld! Als milieu- of KAM-manager is het uw taak om een register bij te houden en dit vertaalt naar wat er nu werkelijk van uw bedrijf wordt verlangd. De oplossing is een onmisbare toegevoegde waarde aan uw milieubeleid en u bespaart al gauw duizenden euro’s.

In het verleden werd gebruik gemaakt van losbladige informatiesystemen, CD-rom’s of zelfs online zoeken in een database. Dit moest vervolgens door u zelf worden verwerkt in een eigen register. Uit de praktijk blijkt dat deze dan vaak onvolledig zijn. Met Sufficio Milieu is dit voltooid verleden tijd!

U bent dus gebaat bij een oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd en geld bespaart. Daarbij is het overigens van groot belang - en soms zelfs van levensbelang - voor uw bedrijf om hierbij niet in te leveren op kwaliteit.

 

 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden