Preventiecompliance

Voldoen aan preventiewet- en regelgeving

Heeft u een ISO 45001 certificaat en wilt u deze certificering behouden? Of heeft u nog geen ISO 45001-certificaat, maar wilt u dat wel behalen?

Dan is Sufficio Preventie hier het ideale hulpmiddel voor. Sufficio Preventie hanteert een systematiek waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent met de wet welzijn, de codex welzijn op het werk en andere losstaande Koninklijke Besluiten. Umoet daarbij niet alleen op de hoogte zijn van de vele (veranderende) preventiewetten, -richtlijnen en -besluiten; u moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in de bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende preventiewet- en regelgeving vraagt om deskundige, juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Als preventieadviseur is het uw taak om een volledig register op te nemen, bij te houden en dit ook nog eens te vertalen naar wat er nu werkelijk wordt verlangd. Wilt uaf van de losbladige informatiesystemen, CD-rom’s of zelfs het online zoeken in een database? De oplossing Sufficio Preventie bespaart u al gauw duizenden euro’s en is de oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd scheelt. Daarbij is het overigens van groot belang - en soms zelfs van levensbelang in het bedrijf - om niet in te leveren op kwaliteit. Met Sufficio Preventie heeft u alles in één; een register op maat, actueel met advies voor verbetermaatregelen in praktische acties.

 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden