Sufficio Preventie als audittool

Preventiecompliance check

Om te toetsen of uw bedrijf voldoet aan alle vereisten die de instanties aan de certificering stelt (dit is een verplichting), verzorgen wij ieder jaar een compliance check. Hierbij ziet u of uw bedrijf al dan niet voldoet binnen de driejaarlijkse auditcyclus, per aspect, eveneens weer in begrijpelijke taal.

 

Preventierapportage

De rapportage die hieruit voortkomt, levert u concrete acties voor verbeteringen. Aan het actieplan met praktische aandachtspunten en maatregelen, koppelt u binnen Sufficio Preventie handig aanvullende foto's. U krijgt een overzicht met daarin vermeld waaraan wel/niet wordt voldaan of wat (nog) niet van toepassing is.

 

Verbetermaatregelen

De kracht van Sufficio zit in het feit dat de specifieke acties te koppelen zijn aan specifieke medewerkers binnen uw organisatie. Zodoende behoudt uw bedrijf altijd overzicht wie welke actie wanneer moet uitvoeren. Hierbij is optioneel aan te geven binnen welke termijn dit moet gebeuren en eventueel met welk budget. In tegenstelling tot andere aanbieders zit dit standaard in Sufficio.

 

Preventiemanagement

Het workflow management onderdeel stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door deze werkwijze ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg een actieve rol van leidinggevenden en medewerkers. Inzicht = overzicht = resultaat.

 

 

Ik wil meer weten over

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden