Bijhouden Codex welzijn op het werk

Er is een groei van OHSAS-certificaten (OSHAS wordt in de nabij toekomst ISO 45001). De certificerende instanties controleren enerzijds op het ‘voldoen aan’ de norm, maar anderzijds ook meer en meer of hiervoor een gedegen methode wordt gebruikt. Dit is niet voor elk bedrijf vanzelfsprekend.

 

Deskundigheid ISO 45001

Voor de feitelijke naleving van de Codex welzijn op het werk is naast het oordeel van de toezichthouder ook een interne controle bepalend. Het is daarom van essentieel belang een deskundige methode te gebruiken die alle arbeidsrisico’s en gevaren inventariseert en actualiseert. De eisen vanuit ISO 45001 worden in Sufficio Preventie belicht en u borgt hiermee het ‘voldoen aan’. 

 

Controle Codex welzijn op het werk

De van toepassing zijnde Codex geeft niet alleen het minimum niveau aan. Sufficio Preventie biedt ook input voor een preventiebeleid, planning, implementatie en uitvoering ervan. Tevens vindt er een jaarlijkse controle plaats met corrigerende maatregelen en een beoordeling door de directie.

Elke organisatie haalt betere preventieprestaties met Sufficio Preventie dat gebruik maakt van de Plan-Do-Check-Act aanpak. Naast de maandelijkse actualisatie, waardoor u niets mist, werkt Sufficio Preventie op basis van een bewezen concept.

 

Sufficio als basis voor Preventiebeleid

  • Planning met doelstellingen en programma’s die gericht zijn op het verminderen van Arborisico’s en incidenten.
  • Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden, procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten.
  • Het toetsen van opleiding van personeel, interne en externe communicatiemiddelen en het beheer van informatie en documenten.
  • Overzicht in de te nemen maatregelen en de implementatie.

 

Risicobeoordeling door een preventieadviseur

Ten grondslag liggen hieraan het beoordelen en inschatten van de risico’s met een veiligheidskundige beoordeling. Door te werken met de oplossing Sufficio Preventie wordt ook het kennisniveau binnen uw bedrijf vergroot. Denk hierbij aan de uitwisseling van praktische en theoretische deskundigheid van een begeleider bij Forma.

Controles op Preventiezaken staan altijd in relatie met de risicoanalyse. De wettelijke eis tot het uitvoeren van een risicoanalyse dekt voor een groot deel ook de eisen van ISO 45001. Binnen Sufficio werkt de module preventie los van uw eigen risicoanalyse. Eveneens is het voldoen aan de verschillende wetgeving in één managementsysteem gebundeld en te beheren voor Milieu en Preventie. Momenteel wordt er gewerkt aan de module sufficio Milieu.

 

Ik wil meer weten over:

Je naam is niet ingevuld.

Je bedrijfsnaam is niet ingevuld

Je e-mailadres is niet of niet goed ingevuld.

Je hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden